Olle Carlsson - Samtal

        Människors förtroenden är det finaste man kan få.

 SAMTAL 

Personlig utveckling, kristerapi och sorgebearbetning enskilt och i grupp.