Olle Carlsson - Föreläsare

       Föreläsningar om  sociala och existentiella frågor för vår tid.

 FÖRELÄSARE 

Präst, föreläsare, författare och social entreprenör som nu arbetar helhjärtat med utveckling av föreningen "Kontempel" och programmet "Livsstegen".

Författaren och den sociala entreprenören Olle Carlsson prästvigdes i Svenska kyrkan 1980 och sedan dess varit verksam som komminister i Kista församling, Fryshuset, Allhelgonakyrkan och som kyrkoherde i Katarina församling. 

Olle Carlsson har tidigare varit verksam inom behandlingsvärlden. Bland annat som chef, etisk rådgivare och behandlare på Alfastiftelsen, Provita och Ersta. Han har också gett ut böckerna ”Kristendom för ateister”, ”Just idag”, ”Livsstegen” självbiografin ”Kallad – kamp och kärlek” och senast "Om tröst, hopp och livsmod".

Hösten 2019 lämnade han sin tjänst som kyrkoherde i Katarina församling på Södermalm i Stockholm för att fokusera på föreningen "Kontempel" med retreatcenter på Skeppsholmen i centrala Stockholm och en stor digital verksamhet samt rikstäckande programmet Livsstegen. Kontempel syftar till att skapa och inspirera till rum och mötesplatser runt om i Sverige för vår tids existentiella behov.

Olle Carlsson har även gedigen erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling, kristerapi och sorgbearbetning enskilt och i stora grupper.

Olle Carlsson har lång erfarenhet av olika människoöden och vet hur man hanterar de svåraste samtalen.
Han är flexibel i sina föreläsningar och kan applicera sitt upplägg på såväl stora som små evenemang samt både offentliga sektorn och i näringslivet.
Olle applicerar religion på vardagen på ett sätt så det passar i vår samtid och kan motivera dig till att behålla hoppet även i de tuffaste stunderna.