SAMTAL

Utbildning och inspiration i kyrka, näringsliv och offentlig sektor.

Personlig utveckling, kristerapi och sorgebearbetning enskilt och i grupp.