top of page
Olle Om tröst, hopp och livsmod.jpg
Kallad
bokomslag om kärlek.jpeg

Den rikskända prästen Olle Carlsson skriver tillsammans med sin livskamrat, journalisten Fotini Carlsson, om det tidlösa ämnet kärlek. I reflektioner, personliga berättelser och med inspiration från allt mellan antiken, Bibeln och populärkulturella uttryck sätter de fingret på vår tids livslögner och kärlekens oanade möjligheter. Om kärlek är hoppingivande, stärkande, tillåtande och skänker livsmod. För störst av allt är kärleken!

fridtid-liten-jpg.jpeg

​Vi talar ofta om vårt uppenbara och självklara behov av fritid men faktum är att vi har ett lika viktigt och stort behov av FRIDTID, tid för stillhet, kontemplation och eftertanke. FRIDTID 365 tankar för sinnesro innehåller en tanke för alla åldrar och varje dag under året. Börja eller avsluta dagen med en stunds FRIDTID och skapa en nödvändig andningspaus i den brusande tillvaron.

om tröst.jpg

Kännetecknande för alla slags förändringar är att de så gott som alltid innehåller en fas där vi behöver tröst. Så vad är då tröst? Hur tröstar man en medmänniska? Hur tröstar man sig själv? Om detta skriver prästen Olle Carlsson i sin nya bok Om tröst, hopp och livsmod.

Livsstegen

Livsstegen är prästen och författaren Olle Carlssons egen tolkning och översättning av de 12 stegen som han skrivit tillsammans med sin livskamrat Fotiní Carlsson. Livsstegen och de 12 stegen kan alla människor använda sig av – oavsett hur stor eller liten livsproblematik vi har. Livsstegen har inget med kemiskt missbruk att göra utan är till för alla "normalstörda" människor.

Livsstegen
Liv i kyrkan - kyrkan i livet

Liv i kyrkan – Kyrkan i livet är en berättelse om ett omtalat förändringsarbete i Katarina församling i Stockholm. 

Liv i kyrkan
Kallad

I sin nya bok Kallad – kamp och kärlek berättar Olle Carlsson om demonerna, kärleken och striderna i den drygt 40-åriga livsgärningen som präst i Svenska kyrkan men också på ett privat plan.

Just idag
Just idag

”Om du verkligen låter varma tankar av tro, hopp och kärlek sjunka in i ditt medvetande på morgonen så kommer de att påverka din dag.” I sin uppskattade bok, Just idag, har Olle Carlsson samlat 365 tankar för sinnesro. En för varje dag på året.

Villkorslöst älskad

I Villkorslöst älskad berättar Olle Carlsson om egna och andras erfarenheter av mötet med den villkorslösa kärleken. Han skriver den spännande resan fram till att ta sitt liv på allvar och om att söka efter mening, tillit och helhet.

Vilkorslöst älskad
12 steg för hopplösa

Förändring är svårt – ofta mycket svårare än vi tror – men när vi förstår att vi inte klarar oss på egen hand har vi redan tagit första steget. Denna bok är förlagan till boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa.

12 steg
Mitt himla liv
Mitt himla liv

Olle Carlsson är paradoxernas man. Han är väckelsepredikanten med särskilt hjärta för ateister – bara de bejakar sin andlighet.  Han är hemmasonen från Hudiksvall som kastat sig ut i världen. Under frigörelsens sjuttiotal drog han skaror av jämnåriga till sitt kafé i pingstkyrkans källare i Stockholm. 

Hej och välkommen
Hej och välkomna till Allhelgonamässan

Att vara kyrka idag är en utmaning. Kyrkbänkarna gapar tomma och medlemstalen sviktar. Men i en liten träkyrka på Södermalm i Stockholm har man lyckats skapa något alldeles unikt. Här samlas hemlösa, musiker, missbrukare, konstnärer, mediafolk, författare, söderbor och människor från hela Storstockholm och firar mässa tillsammans, vecka efter vecka. 

Kristendom för ateister

Jag tror inte på Gud. Men jag tror på något. Så låter nog den vanligaste trosbekännelsen idag. Olle Carlsson har under sina 25 år som präst sällan stött på en tvättäkta ateist. De allra flesta tycks, särskilt i livets svåra stunder, känna en närvaro av något större.

Kristendom för ateister
bottom of page